*jeden z treningów zawodnika startującego w CrossFit Games – Regionals 2016

Assault Bike:

– 0.5 km (Jeżeli używasz pulsometru: tętno nie większe niż 127-137.Jeżeli nie używasz nadajnika to: Poziom wysiłku :łatwy, Oddychanie: możesz mówić swobodnie lub urywanymi zdaniami w trakcie jazdy)

Ergometr:

– 0.5 km (Jeżeli używasz pulsometru: tętno nie większe niż 127-137.Jeżeli nie używasz nadajnika to: Poziom wysiłku :łatwy, Oddychanie: możesz mówić swobodnie lub urywanymi zdaniami w trakcie jazdy)

3x 200 m Run HRmax @75-85 – bieżnia nachylenie 2, rest between 30 s

B. Mobility.

Mobility: Foot, Ankle, Shin, Hip & Pelvis, shoulder

C. Specific Warm Up.
over the hurdle,
knee to chest,
lunge.
lunge with a torso twist,
high knees, (slowly Lean & slowly come across)
butt kicks,
straight leg,
sidestep and sidestep jumping jack.
sitting arm swings
toes-out walk,
toes-in walk,
walk on heels,
walk on toes,
walk on outside of foot,
walk on inside of foot.

D. WOD

6-8 rund
1 x High Box Jump 85-90% 1PR
2 x Front Squat @85% 1PR ( 3 second pause)
30 s rest
200 m Row ( max.calories)
Po każdej rundzie: 5 min rest

rest: 5-7 min.

Assault Bike ladder
40 s max.watt
40 s rest
30 s max.watt
30 s rest
20 s max.watt
20 s rest
10 s max.watt
10 s rest

Cool down
1 km Run Slow HRmax @70%

*jeden z treningów zawodników startujących w CrossFit Games – Regionals 2016

Trening #130 CrossFit (Games & Regionals) – Power & Strenght (7)
Tagi: