A. Warm Up:

Assault Bike:
– 2 km (Jeżeli używasz pulsometru: tętno nie większe niż 127-137.Jeżeli nie używasz nadajnika to: Poziom wysiłku :łatwy, Oddychanie: możesz mówić swobodnie lub urywanymi zdaniami w trakcie jazdy)
Odpoczynek: 60 sekund, następnie:

Ergometr:
– 1 km (Jeżeli używasz pulsometru: tętno nie większe niż 127-137.Jeżeli nie używasz nadajnika to: Poziom wysiłku :łatwy, Oddychanie: możesz mówić swobodnie lub urywanymi zdaniami w trakcie jazdy)
Odpoczynek: 60 sekund, następnie:

A2.Warm Up

3 Rounds:
10 Jumping Lunges
10 Burpess
10 Box Jump

B. WOD.

EMOM 25`
1 min. (On:40s ;off:20s) max.rep. Box Jump
2 min. (On:40s ;off:20s) max.calories. Row
3 min. (On:40s ;off:20s) max.rep.Burpees Box Jump Over
4 min. (On:40s ;off:20s) max.calories. Assault Bike
5 min. 60 s rest

C. Cool Down

Assault Bike:

2 km (Jeżeli używasz pulsometru: tętno nie większe niż 148-157.Jeżeli nie używasz nadajnika to: Poziom wysiłku :łatwy, Oddychanie: możesz mówić swobodnie lub urywanymi zdaniami w trakcie jazdy)

Tabata Assault Bike (12 M)