Indoor Endurance Programming – Plyometria & Siła eksplozywna.

W programowaniu Indoor Endurance Programming cyklicznie wprowadzone są
ćwiczenia plyometryczne i elementy zwiększające siłe eksplozywną.
Podstawowym założeniem treningów w oparciu o plyometrię jest
maksymalnie szybkie „przełączanie” mięśni z jednej fazy w drugą fazę pracy: izometrycznej, ekscentrycznej czy koncentrycznej.

Poniżej przykład treningu Miłosza Staworzyńskiego. czołowego zawodnika CrossFit w Polsce

4 rounds (in vest 10 kg) :
8 x dynamic Wide grip row
5 x kneeling jump to vertical leap
15 s Max Watt row
2-3 min rest

Indoor Endurance Programming – Plyometria & Siła eksplozywna