Workout of the Week

Gymnastics: Trening #11

1.Core strength – Hanging Leg Lift
rx – Straight Leg
sc – Bent Leg
5 x 8 – 12 rep( rest between sets: 2:00 )

2. Push Up Strength

rx – Weighted Push Up ( find 5 RM in 5 round ) rest 2:00
sc – Push Up ( tempo 4 0 X 1 ) 5 sets 8 – 14 rep

3.Gymnastics E2OM 12
3- 5 Strict Pull Up ( temp 3 1 1 1 )

Weigthlifting: Trening #11

1. Clean and Jerk
Build to Heavy Single
2. Clean Grip Deadlift
(110%/2)4
*3 second pause in power position
3. Front Squat
(75%/4)5
4. Barbell Conditioning
EMOMx10
3 Power Cleans 60% + 3 Front Squats + 3 Push Jerks

Endurance & Conditioning. Trening #11

A.Speed Rope
4 Rounds:
30 s max.effort Single Unders
30 s rest
B. AMRAP 2`
max.rep DU

C. Tabata Burpees 8 x on:20 s;off:20 s
Burpees over the bar (face) max.rep

D.Row
12 Rounds:
150 m max.effort Row
rest 1:1

CrossFit. Trening #11

A. Strengh Core;
6 x 10 s Hanging L-Sit rest set: 30 s
1x Durante Core
B. WOD
3 RFT:
15 Burpee Box Jump Overs 60 cm
9 Squat Snatch 35-45 kg
max.rep Strict Pull Up

Indoor Endurance Programming – Trening wydolnościowy #1 – Robert Talarek.

Przykładowa jednostka treningowa Indoor Endurance Programming: budowanie wydolności beztlenowej, wydłużenie czasu pracy oraz wzmocnienie core i popraw stabilizacji . Robert Talarek,doskonałym pięściarzem, posiadacz : ➡Tytułu federacji IBO interkontynentalny . ➡Tytułu federacji IBF East/West Europen ➡Tytułu miedzynarodowego mistrza Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce